AdHd-rådgiveren v/ Ingela Söderlund

”Børn gør det rigtige , hvis de kan”

Dette citat, af psykolog Ross W Green er udgangspunktet i mit arbejde med børn, unge og voksne med ADHD -og evt andre samforekommende vanskeligheder (f.eks.autismespektrumforstyrrelse, adfærdsforstyrrelse, psykisk funktionsnedsættelse).


ADHD er en udviklingsforstyrrelse, 
defineret af internationale kriterier.

Kernesymptomer på ADHD er: Vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration, uro,impulsivitet og evt hyperaktivitet

 

 

Jeg tilbyder

 

  • Individuel vejledning til enkeltpersoner,                                          forældre og pårørende
  • Vejledning og undervisning til professionelle